Presentasjoner fra Likepersonkonferansen 2014

Anne Sund – Selvhjelpsgrupper

Anne-Grethe Terjesen – Pårørendepolitikk

Atle Utkilen – Samhandlingsreformen

Kristin Kramås – Pårørendes rettigheter

Thor Rogan – Departementets tanker om samarbeid med brukere og pårørende