Arnhild G. Ottesen – landsstyreleder

Cand.mag. Jobba i videregående skole både som lærer og avdelingsleder. Valgt til landsstyreleder i 2017. Medlem i LPP siden begynnelsen av 2000-tallet. Mangeårig styremedlem og sekretær i LPP Rogaland. Leder i LPP Rogaland fra 2016. Brukerrepresentant i div. råd og utvalg både lokalt og nasjonalt. Styremedlem i SEPREP. Medlem i Kontrollkommisjonen for Helse Stavanger.

Atle Utkilen – nestleder

Utdannet bygningsingeniør og takstmann. Selvstendig næringsdrivende. Gift og har to voksne barn. Har pårørendeerfaring i nær familiesituasjoner; både positive og negative erfaringer. Opptatt av helhetstenkning både for pårørende og for bruker. Sitter i Kontrollkommisjon, DPS-råd og RMNF.  Leder i LPP Nordhordland.

Ingrid Matheussen

Sykepleier og lærer. Valgt inn i landsstyret i 2017. Sitter i diverse råd og utvalg. Mangeårig styremedlem i LPP Oslo. Opplever det meningsfullt og viktig å arbeide for at den psykiske helsetjenesten skal bli mer brukerstyrt og bli til hjelp for den som sliter. Ønsker å bidra til at samarbeidet mellom helsepersonell, familien og nettverket til den som skal ha hjelp, skal bedres og at brukerens ressurser kan få fokus.

Nils Arne Nes

Utdannet sivilingeniør i elkraft. Bor i Steinkjer. Medlem av landsstyret fra 2017. Representerer LPP i NAPHAs referansegruppe. Har vært styremedlem i LPP Trøndelag i 6 år, derav 2 år som leder.

Anna Cecilie Jentoft

Mamma og bonus mommo til to. Valgt inn i landsstyret i 2017. Brenner for å bryte ned tabu, og tidlig og riktig hjelp. Sitter i diverse råd og utvalg.

Richard Madsen

Utdannet bibliotekar (master) og har jobba som biblioteksjef i flere kommuner rundt i landet. Medlem av LPP siden 2008. Styremedlem og leder i LPP Vestfold i mange år. Bruker mye av tida som brukerrepresentant i råd og utvalg. Landsstyremedlem fra 2017. Representant for LPP i FFO.

Anne Helene Lindseth

Utdannet cand. oecon. fra UiO. Har arbeidet 20 år i offentlig forvaltning og i 20 år i Virke. Arbeider i dag som fagsjef i Virke. Valgt som varamedlem i landsstyret i 2017. Pga. endringer i styret møter hun som fast styremedlem fra juni 2018. Leder i Bærum LPP fra 2017 og styremedlem i LPP Akershus fra 2018. Medlem og nestleder i brukerutvalget i Vestre Viken HF i mange år. Flere verv i FFO Akershus og FFO regionalt.