Personlighetspsykiatri konferansen 2013: Antisosial

– Empatiproblemer

– Manglende ansvar for egen atferd

– Lite skyldfølelse etter å påført andre skade eller smerte

– Dårlig evne til å følge sosiale normer

– Aggressivitet og vold i nære relasjoner

 

Dette er problemer som hører under antisosial eller dyssosial atferd. Denne atferden har store konsekvenser for personen selv, men like stor og av og til større konsekvenser for andre, spesielt familiemedlemmer, kriminalitetsbildet og samfunnet som helhet. Tre til fem prosent av barn viser antisosial atferd, og av disse viser en prosent psykopatisk atferd.

Hvordan utvikles antisosial atferd? Kan vi forebygge denne utviklingen? Hvilken kunnskap har vi om disse problemene? Hva er spesialisthelsetjenestens rolle?

Disse spørsmålene er grunnlaget for konferansen som Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri arrangerer 5.-6. desember 2013 på Oslo Kongressenter.

Last ned invitasjonen og programmet her