Pårørendeprogrammet.no

E-læring: Det er utviklet et opplæringsprogram for personell i helse- og omsorgstjenestene. <br>
Programmet er ment å bidra til drøfting og refleksjon om hvordan personell ivaretar og møter både barn og voksne pårørende.<br>
Du finner programmet her: www.pårørendeprogrammet.no.