Pårørende må inkluderes

GelsthorpeDr. Simon Gelsthorpe mener det er fire viktige momenter for å få makt og innflytelse: Penger/ressurser, kunnskap, vilje og kapasitet. Uten disse blir veien til makt, og dermed en riktig behandling, lang.

Prospect project er et opplæringsprogram rettet mot både familie og fagfolk. Programmet er startet av EUFAMI. Mål med programmet har vært å bevisstgjøre og forbedre kommunikasjonen mellom de ulike partene. Programmet implementeres også for øyeblikket i Finland av FINFAMI.

Relatert til programmet, så mener Gelsthorpe at alle fire aspekter påvirker for å få makt. Han definerer også her makt som å være et virkemiddel i kampen for å bli frisk. Selvtillit, kunnskap, muligheter, både fysisk og økonomisk, og bedret grunnlag for beslutningstaking, er alle aspekter som er viktige for å oppnå en bedre hverdag.

Hva bør fagpersoner gjøre? Dele sin kunnskap, anerkjenne og dele beslutningsmyndighet og legge forholdene til rette for medvirkning, mener Gelsthorpe. – Å inkludere pårørende på en måte som gjør at pårørende medvirker i behandlingen på ett eller annet vis, kan være gull verdt, sier Gelsthorpe.

– Omsorgslønn bør benyttes i større grad, slik at pasienten fortere blir frisk. Dette kan være et tiltak som gjør at pårørende har større mulighet til å delta, noe som også kan spare offentlige midler gjennom reduserte totalkostnader ved å få brukeren kjappere tilbake ut i jobb, og fungerende i samfunnet, mener Gelsthorpe. Han forklarte videre at offentlige myndigheter ikke alltid evner å se det helhetlige bildet, ettersom ulike tiltak går av ulike budsjettposter, noe som medfører at man rett og slett ikke alltid vil ha en helhetlig og best mulig behandling.

Greier man ikke å bli kvitt en utfordring i sin helhet, så må man se på hvordan man best kan fungere med den.

Gelsthorpe påpekte også at en gitt diagnose kan være så alvorlig at man rett og slett ikke vil kunne greie å få kontroll over den, men man må da se på hvordan man kan fungere og få kontroll med den. Greier man ikke å bli kvitt en utfordring i sin helhet, så må man se på hvordan man best kan fungere med den. Løsningen han lanserte var at det ikke finnes noe fasitsvar, men at behandling må tilpasses til enkeltindividet, og i den enkelte situasjon.

 

Gelsthorpe er Head of Psychological Therapies and Consultant Clinical Psychologist at NHS Bradford District Care Trust.