HANDLINGSPLAN 2017- 2019

Vedtatt av LPPs landsmøte, juni 2017