LPPs landsstyremedlemmer, sekretariat og tillitsvalgte deltar i en rekke råd, utvalg, faglige referansegrupper og arbeidsgrupper.

Representasjon pr. 30.4.2018:

 • BrukerROP (Helsedirektoratets brukerråd innen psykisk helse og rus): Ingrid Matheussen, landsstyret/LPP Oslo, representerer LPP i BrukerROP. Arnhild G. Ottesen, landsstyret/LPP Rogaland, er vara.
  • ing.matheu@gmail.com
 • Fellesaksjonen for etablering av medisinfrie tilbud: Bjørg Njaa, LPP Oslo, representerer LPP i fellesaksjonen.
  • bjoerg-n@online.no
 • FFO (LPPs paraplyorganisasjon): Richard Madsen, landsstyret/LPP Vestfold, og Anna Cecilie Jentoft, landsstyret/LPP Salten, representerer LPP i
  • richardmads@gmail.com
  • acjentoft@outlook.com
 • Kokom (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap), faglig referansegruppe: Atle Utkilen, landsstyret/LPP Nordhordland representerer LPP i den faglige referansegruppen. Anne-Sophie Redisch, daglig leder, er vara.
  • atle@adu.no
 • NAPHAs referansegruppe (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid): Nils Arne Nes, landsstyret/LPP Trøndelag, representerer LPP i referansegruppen.
  • nilsarne.nes@gmail.com
 • ROP (Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse): Camilla V. Johansen, landsstyret/LPP Salten, representerer LPP i ROP. Atle Utkilen, landsstyret/LPP Nordhordland, er vara.
  • atle@adu.no
 • Rådet for akuttnettverket Borghild S. Mathisen, LPP Vest-Agder og Anna Margrethe Andersen, LPP Grimstad/Aust-Agder, representerer LPP i rådet.
  • borghild58@hotmail.com
  • amarga@online.no
 • Rådet for psykisk helse Camilla V. Johansen, landsstyret/LPP Salten, er valgt som rådets nestleder.
  • xcamillajohx@hotmail.com
 • SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser): Arnhild G. Ottesen, landsstyret/LPP Rogaland, er valgt som styremedlem i SEPREP.
  • arnhild.g.ottesen@lyse.net
 • Tvangslovutvalget (oppnevnt av regjeringen i 2016 for å foreta en samlet gjennomgang tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren): Vibeke Erichsen, LPP Bergen, representerer LPP i utvalget.
  • vibeke.erichsen@uib.no
 • UiO/Senter for medisinsk etikk:
  • Evalueringsprosjekt om samtykkekompetanse: Svein Gurvin, LPP, Moss representerer LPP i prosjektet
   • lppmoss@7k.no
  • Referansegruppe for prosjekt om pårørende i psykisk helse: Ingrid Matheussen, landsstyret/LPP Oslo og Siw-Mona Tiber-Olsen, landsstyret (vara)/LPP Tromsø, representerer LPP i prosjektet.
   • ing.matheu@gmail.com
   • lpp.tromso@outlook.com