Nasjonal konferanse på Hamar om menneskerettigheter, tvang og etikk.

Meld deg på konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk som er på Scandic Hotell på Hamar 26. og 27. november 2014. Fokusemner i år er «Rus og psykiske lidelser» og «medisinfrie enheter». Konferansen blir åpnet av statssekretær i HOD, Astrid Nøkleby Heiberg, og som foredragsholder stiller også LPPs nestleder Atle Utkilen, der han snakker om hvordan det er å være nære pårørende når tvang er aktuelt.
Påmeldingsfrist: 15. oktober, men det lønner seg å være tidlig ute!

Om konferansen:

”Rus og psykisk helsevern” fikk mye oppmerksomhet både i valgkampen, og etter at ny regjering overtok. Retningslinjen for RoP lidelser er kommet ut og skal implementeres i alle foretak. Veilederen for ACT team er fornyet og utvidet til FACT, fleksible ACT team. Alle organisasjonene som er involvert i konferansen har et stort engasjement for RoP pasienter som andre alvorlig psykisk syke.

Norsk psykiatrisInvitasjon-TVANG-konf-2014-1_Page_01k forening meddeler med tilfredshet at Legeforeningen har gitt rus og psykiatri første prioritet av aktuelle utviklingsområder, og vi kan glede oss over den nye spesialiteten «Rus- og avhengighetsmedisin».

Medisinfrie enheter har kommet opp som et legitimt krav, oppstått hos de som har kjent tvang og kanskje også tvungen medisinering tungt på kroppen. Mange har gitt vitnesbyrd om store følelsesmessige belastninger, og tvangsmedisinering har for mange vært både besværlig og krenkende erfaring. Sterke brukere har stilt krav om endring i praksis med et frivillig reelt alternativ til dagens vanlige behandlingstilbud ved psykotiske kriser. I dag er alle helseforetak pålagt av myndighetene å gi et slikt alternativ.

Konferansen vier «medisinfrie behandlingsforløp» særlig stor oppmerksomhet. Vi har erfaring for at konferansen er godt besøkt av de som er mest involvert formelt ved anvendelse av tvang og ledelse av endringsprosesser, spesialister og ledere på alle nivåer. Vi​ håper at temaene fenger mange, og at konferansen kan gi et viktig bidrag til utviklingsarbeidet som er pålagt i alle deler av landet.
I år er vi tilbake til «den riktige uka», den siste i november, og håper at riktig mange får anledning til delta.

Konferansen er åpen, og er for alle som jobber for et bedre psykisk helsevern.

Program og priser: Invitasjon TVANG konf 2014

Informasjon om foredragsholderne: TVANG omtaler_foredragsholdere

Mer informasjon om konferansen finner du her.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, men det lønner seg å være tidlig ute!
Påmelding gjøres elektronisk ved å klikke her.