Møteplassen – et lærested for pårørende og fagfolk innen rus og psykisk helse

Møteplassen skal være en arena som er trygg nok til at pårørende og fagfolk tør å åpne opp for det de ønsker å dele, formidle og få tilbakemelding på. Møteplassen er utviklet av Pårørende kompetanse, som eies og drives av LPP og Voksne for barn. Vi får finansiering og støtte fra Helsedirektoratet. Les vår nyeste artikkel hos Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.