En læringsarena for pårørende og fagpersoner innen psykisk helse

Møteplass er arena for et likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørende og fagfolk, der pårørendes situasjon er i fokus.

LPP har p.t. møteplasser i Drammen, Harstad og Lillehammer. I tillegg er vi i gang i Sogn og Fjordane i kommunene Sogndal, Førde og Eid.

Møteplass-teamene i Drammen, Harstad og Lillehammer hadde en første felles erfaringssamling 15. november 2017. Erfaringssamlinger vil finne sted to ganger pr. år. Neste er 23. april 2018.

Det er etablert et fagråd for Møteplass. Les mer om fagrådet her: Mandat fagråd

Les mer om Møteplass her: Brosjyre Møteplass

Pårørende Møteplass: Brosjyre Pårørende Møteplass