En læringsarena for pårørende og fagpersoner innen psykisk helse

Møteplass er arena for et likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørende og fagfolk, der pårørendes situasjon er i fokus.

LPP har p.t. møteplasser i Drammen, Harstad og Lillehammer. Møteplass-teamene i disse tre byene hadde en første felles erfaringssamling 15. november 2017. Erfaringssamlinger vil finne sted to ganger pr. år.

Det er etablert et fagråd for Møteplass. Les mer om fagrådet her: Mandat fagråd

Les mer om Møteplass her: Brosjyre_Møteplassen_WEB