LPP Ålesund: Har du et ønske om å være med å starte opp pårørendearbeid i Ålesund?

Brenner du for pårørende?
Har du erfaring som pårørende og forståelse for pårørendes behov og utfordringer?
Har du et genuint ønske om å kunne være med å starte opp pårørendearbeid i Ålesund?
LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse) er en landsomfattende ideell
interesse-og brukerorganisasjon. LPP Ålesund og omegn har fått innvilget tilskuddsmidler fra
Helsedirektoratet til ansettelse av en Erfaringskonsulent.
Vi søker en Erfaringskonsulent i en 50% prosjektstilling i ett år. Det vil bli sendt ny søknad i
2017 for videreføring av prosjektet.
Erfaringskonsulenten skal i møte med pårørende bistå med praktiske råd og veiledning, og
gjennom det kartlegge pårørendes behov. Gjennom arbeidet ønsker vi å etablere et
Pårørendesenter for pårørende til personer med psykiske lidelser. Prosjektet er et samarbeid
mellom LPP, Mental Helse og Ålesund kommune.
Erfaringskonsulenten vil:
• Jobbe tett med LPP og Mental Helse
• Bygge opp et lavterskeltilbud for pårørende i Ålesund og omegn
• Involveres på naturlige samarbeidsarenaer i kommunen innen psykisk helse og rus
• Etablere kontakt med lignende prosjekter, for å lære hva som er suksesskriterier for
godt pårørendearbeid

Ønsker og krav til vår nye Erfaringskonsulent:
• Personlig egnethet vil veie tungt og gjerne også egenerfaring som pårørende for
noen med psykiske helseutfordringer og/eller avhengighetsproblematikk
• Ønskelig med høyskoleutdanning innen helse-sosial-pedagogikk, men er ikke et krav
• Evne til samarbeid og relasjonsbygging, trygg i møte med andre
• Fleksibilitet og vilje til endring om evaluering tilsier det
• Løsningsorientert
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Lønn etter avtale
Søknadsfrist: 1 oktober 2016
For nærmere opplysninger ta kontakt med Eva-Brit Langva tlf 40108272
e-post: lppalesund@gmail.com