Ledige stillinger hos LPP

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) skal utvide sitt sekretariat med en Organisasjonskonsulent-stilling i 100% og en organisasjonssekretær-stilling i 80%.

Nærmere informasjon om begge stillinger finner du på www.nav.no.

Organisasjonskonsulent

Organisasjonskonssekretær