Verdensdagen for forebygging av selvmord – Karmøy folkebibliotek 10. september

 Åpen dag på Karmøy Folkebibliotek i anledning

VERDENSDAGEN FOR 

FOREBYGGING AV SELVMORD 

 Her møter du også representanter fra LPP Rogaland på stand

TIRSDAG 10. SEPTEMBER 

KL. 19:00-21:00 

KOPERVIK, 

GRATIS INNGANG. 

 

KORTE INNLEGG 

STANDS 

MUSIKALSK INNSLAG, TENNING AV LYS MED MER

 

LPP Rogaland – høsten 2019

Er du pårørende til noen med psykiske helseutfordringer? Savner du et nettverk? Ta kontakt med oss i LPP Rogaland.

Send oss ei melding på messenger (Facebook) eller send oss en e-post på lpprogaland@lpp.no. Du kan også ringe.

Her er en oversikt over høstens aktiviteter.

LPP Rogaland høsten 2019

Jeg håper at vi i 2019 skal snakke høyere om psykiske lidelser..

– Jeg håper at vi i 2019 skal snakke høyere om psykiske lidelser.

Tradisjonen tro holdt Solas ordfører Ole Ueland nyttårstale i Sola kulturhus. Noe av det første han nevner er psykisk helse, og framfører et håp om at vi i 2019 skal snakke høyre om psykisk helse.

Les LPP Rogalands kommentar til Uelands tale Leserinnlegg i Solabladet

Aktivitetsmesse 25. oktober i Stavanger

Kom innom og se hvilke aktiviteter og tilbud som finnes innen psykisk helse- og rusfeltet i Stavanger-området!

LPP Rogaland har også stand!

Fyll dagene 2018

Er du medlem? Her er et tilbud til deg!

Er du medlem i LPP? Her er tilbud til deg!

PårørendePåfyll

Høsten 2018 i Sandnes – Stavanger-området:

KL. 12.00 – 14.00 på en lørdags formiddag:

LPP Rogaland inviterer til gode samtaler, gjensidig støtte og veiledning.

Velkommen!

 

PårørendePåfyll

HØSTEN 2018 – på Karmøy:

LPP Rogaland inviterer til gode samtaler, gjensidig støtte og veiledning.

Velkommen1

Nytt styre i LPP Rogaland

Årsmøte i LPP Rogaland ble i år avholdt på Scandic Forus Hotel. Vi starta med hyggelig lunsj før vi forflytta oss til møterom og årsmøtesakene.

Styreleder og et styremedlem var på valg, i tillegg til vararepresentanter, revisor og valgkomite.

Fram til neste årsmøte, består det nye styret av:

Arnhild G. Ottesen, Sola
Mari J. Dahle, Stavanger
Greg Sørby, Karmøy
Kirsten Strandjord, Stavanger
Gudrun Wiik Larsen, Sandnes

Vararepresentanter er:
Sandra Våge, Karmøy
Anne Marie Garpestad, Stavanger

HER finner du årsmøteprotokoll, årsmelding 2017 og aktivitetsplan for 2018

Besøk oss gjerne i våre nye og fine lokaler i Luramyrveien 25A – nær Kvadrat kjøpesenter!

KS Læringsnettverk psykisk helse og rus – Recoveryorienterte tjenester

15 kommuner i Rogaland og Sunnhordland, samt representanter fra Helse Stavanger og Helse Fonna,  har siden høsten 2016 deltatt i et læringsnettverk i regi av KS (Kommunenes Sentralforbund). Fagfolk innen psykisk helse og rus har jobba i såkalte forbedringsteam for å vri tjenesten i recoveryorientert retning. Brukerorganisasjonene Mental Helse, RiO og LPP Rogaland har vært med i prosjektgruppa. Undertegnede har representert LPP Rogaland.

Etter vel et års arbeid er deltakerne i læringsnettverket kommet fram til et felles verdigrunnlag for tjenesteytingen. Verdigrunnlaget foreligger nå, se Recoveryorienterte tjenester-Verdigrunnlag A5 hefte. Jeg synes det er blitt bra – men sammen må vi minne om at pårørende/familien må trekkes inn i og inkluderes i bedringsprosessen til den/de vi er pårørende til. Ta med dere heftet – og minn helsetjenesten på at også pårørende har behov for å bli møtt med samme tankegang/holdning som brukeren. Vil du ha heftet i papirformat – ta kontakt!

Arnhild G. Ottesen, lokallagsleder