Brukermedvirkning i fokus

Nytt styre i LPP Rogaland

Årsmøte i LPP Rogaland ble i år avholdt på Scandic Forus Hotel. Vi starta med hyggelig lunsj før vi forflytta oss til møterom og årsmøtesakene.

Styreleder og et styremedlem var på valg, i tillegg til vararepresentanter, revisor og valgkomite.

Fram til neste årsmøte, består det nye styret av:

Arnhild G. Ottesen, Sola
Mari J. Dahle, Stavanger
Greg Sørby, Karmøy
Kirsten Strandjord, Stavanger
Gudrun Wiik Larsen, Sandnes

Vararepresentanter er:
Sandra Våge, Karmøy
Anne Marie Garpestad, Stavanger

HER finner du årsmøteprotokoll, årsmelding 2017 og aktivitetsplan for 2018

Besøk oss gjerne i våre nye og fine lokaler i Luramyrveien 25A – nær Kvadrat kjøpesenter!

PårørendePåfyll i Sør-Rogaland

PårøredePåfyll i Nord-Rogaland

Julen 2017

 

2017 er på hell – og tid for en liten statusoppdatering. Som brukerorganisasjon innen psykisk helse er vi stadig etterspurt som brukermedvirkere i ulike råd, utvalg, prosjektgrupper og lignende – både innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten – både i nord- og sørfylket.

Som brukermedvirkere forsøker vi på best mulig måte å representere dere alle – ut fra det vi vet om situasjonen pårørende og familien kan stå i. Derfor har det vært ekstra hyggelig å treffe flere av dere på PårørendePåfyll både i nord og sør. Her har vi hatt god anledning til å utveksle erfaringer, støtte og rådgi hverandre – og vi kan ta med oss erfaringene inn i de fora der LPP Rogaland er representert. Håper mange flere finner veien til PårørendePåfyll i 2018☺

I mars 2018, skal FI-senteret i Rogaland flytte fra Kvalebergveien til Luramyrveien. Det vil si at PårørendePåfyll i sørfylket vil få ny adresse fra mars. Men det skal dere få mer info om når dato nærmer seg.

Når det gjelder brukermedvirkning så mangler vi fortsatt en representant i erfaringsrådet i Sandnes kommune – og det skulle vi gjerne hatt! Mestringsenheten i Sandnes kommune har utmerka seg innenfor det som er blitt kjent som Recovery innen psykisk helse  og rus, der mestringstanken står sterkere enn sykdoms- og symtombehandling – og der helsepersonell skal vektlegge det som bruker synes er viktig for han eller henne – ”Hva er viktig for deg?” i stedet for ”Hva feiler det deg?”

Kommuner i Rogaland og Sunnhordland har deltatt i KS sitt læringsnettverk om recovery. Oppstart var 2016 og ble avslutta med en samling i november 2017. Kommunene som deltok, har hatt forbedringsteam i arbeid med å utforme tilbudet sitt innen psykisk helse og rus i tråd med recoverytankegangen. Dette resulterte i et verdigrunnlag – en holdning til hvordan jobbe recovery-orientert. Idette verdigrunnlaget har vi i LPP Rogaland også fått med hva det vil si for pårørende sin del.

Vi vet at jul kan være så mangt for oss som har nære familiemedlemmer med psykiske helseutfordringer. For noen av oss gjelder det å dempe både forventninger og stressnivået – og ta ting som de kommer.

Uansett hvilken situasjon du og familien er i: Vi ønsker dere den beste julen!

 

Hilsen alle oss i styret i LPP Rogaland

Mari J Dahle, Kirsten Strandjord, Kirsten Håvardsen, Greg Sørby, Anne Marie Garpestad, Sandra Våge og Arnhild G. Ottesen

 

PS: bor du i Sandes og vil være brukerrepresentant i erfaringsrådet i Sandnes kommune, ta kontakt☺

Jæren DPS – seminarprogram våren 2018

Vårens seminarprogram for våren 2018 i regi Jæren DPS, er nå  klart. Trykk på lenken for å laste ned programmet

Jæren DPS Seminarprogram-folder_A5_vår2018_WEB 20171215

 

KS Læringsnettverk psykisk helse og rus – Recoveryorienterte tjenester

15 kommuner i Rogaland og Sunnhordland, samt representanter fra Helse Stavanger og Helse Fonna,  har siden høsten 2016 deltatt i et læringsnettverk i regi av KS (Kommunenes Sentralforbund). Fagfolk innen psykisk helse og rus har jobba i såkalte forbedringsteam for å vri tjenesten i recoveryorientert retning. Brukerorganisasjonene Mental Helse, RiO og LPP Rogaland har vært med i prosjektgruppa. Undertegnede har representert LPP Rogaland.

Etter vel et års arbeid er deltakerne i læringsnettverket kommet fram til et felles verdigrunnlag for tjenesteytingen. Verdigrunnlaget foreligger nå, se Recoveryorienterte tjenester-Verdigrunnlag A5 hefte. Jeg synes det er blitt bra – men sammen må vi minne om at pårørende/familien må trekkes inn i og inkluderes i bedringsprosessen til den/de vi er pårørende til. Ta med dere heftet – og minn helsetjenesten på at også pårørende har behov for å bli møtt med samme tankegang/holdning som brukeren. Vil du ha heftet i papirformat – ta kontakt!

Arnhild G. Ottesen, lokallagsleder