Program våren 2018

Alle LPP- medlemmene er hjertelig velkomne til følgende medlemsmøter 1. halvår 2018

Møte 1: Torsdag 8. februar 2018, kl. 18.30. Sted: FFOs lokaler Aasegården. Vestre
Strømkai 7 (ved siden av Kiwi). Rett vis à vis Bystasjons langside.

 • Tema: «Mer enn en diagnose» ved Linda Garvik. Linda er 54 år, og har siden 2009 levd med
  psykose, altså med stemmer, syner og følelseshallusinasjoner. Hun formidler i sitt foredrag om
  veien fra alvorlig psyk til frisk. I dag jobber hun som erfaringskonsulent ved Solli DPS, er
  sekretær i Tverrfaglig Forum, og sitter i mange råd og utvalg som har med psykisk helse å gjøre.
  Hun håper å kunne gi pårørende håp og motivasjon. OBS! Påmelding til lppbergen@lpp.no innen 30.
  januar av hensyn til servering. Maks 40 plasser.

Møte 2: Torsdag 22. mars 2018. Kl. 18.30.

 • Tema: Oppdatering fra Bergen Kommune: Bolig, bofellesskap, nye prosjekter innen psykisk
  helse. Den dagen er også ÅRSMØTE – Samme sted. Vi sender nærmere innbydelse og informasjon litt
  senere. Det er viktig for foreningen at mange medlemmer stiller opp og deltar. OBS! Påmelding til
  lppbergen@lpp.no innen 1. mars 2018 av hensyn til servering.

Møte 3: Torsdag 7. juni 2018 kl.17.00 Mini Blåtur. Påfølgende kafétreff. Info og påmelding sendes
sammen med innbydelse til Solstrand.

Ellers minner vi om KaféTreff kl.18.00 siste tirsdag i hver måned: 30.01.- 27.02.-27.03.-
24.04. og 29.05. Sted: Wesselstuen.

Vi minner også om at samtalegruppene er begynt. For informasjon og påmelding, vennligst ta kontakt
med lppbergen@lpp.no.

Ikke glem å følge oss på Facebook LPP Bergen.

OBS! Solstrandseminar er satt til
1. og 2. september 2018. Hold av datoene!

 

Vennlig hilsen
Styret i LPP
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
Avdeling Bergen

 

Innbydelser_1_halvår_2018

Nye samtalegrupper fra september 2018

LPP Bergen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, gir et tilbud til pårørende som trenger hjelp i hverdagen. Vi har i flere år gitt tilbud om deltakelse i samtalegruppe og nå vil vi utvide dette tilbudet.

Tilbudet er beregnet for:
Søsken til psykisk syke
Ektefelle/samboer til psykisk syke
Foreldre til psykisk syke
Voksne barn

Den enkelte gruppe ledes av to personer, en sykepleier og en pårørende. Møtene arrangeres i LPP Bergen’s lokaler i Sandviksveien 87d.

Vi starter nye grupper i januar.

Vi møtes hver 14.dag. det enkelte møtet varer i 2 timer og vi treffes 4 ganger. Samtalegruppen kan utvides til 5 møter hvis det viser seg å være behov for dette.

Deltaker i en samtalegruppe må være minimum 16 år. Deltakelse i en samtalegruppe forutsetter medlemskap i LPP Bergen. Er du ikke medlem kan du melde deg inn i LPP Bergen første kvelden.

Pr d.d. er medlemskontingenten kr.290 pr år., familiemedlemsskap er kr.420 pr år.

Hvis du finner ut at dette er noe du har behov for, eller du kjenner noen som kan ha behov for dette; ta kontakt med

lppbergen@lpp.no