Nye samtalegrupper fra januar 2019

LPP Bergen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, gir et tilbud til pårørende som trenger hjelp i hverdagen. Vi har i flere år gitt tilbud om deltakelse i samtalegruppe og nå vil vi utvide dette tilbudet.

Tilbudet er beregnet for:
Søsken til psykisk syke
Ektefelle/samboer til psykisk syke
Foreldre til psykisk syke
Voksne barn

Den enkelte gruppe ledes av to personer, en sykepleier og en pårørende. Møtene arrangeres i LPP Bergen’s lokaler i Sandviksveien 87d.

Vi starter nye grupper medio januar.

Vi møtes hver 14.dag. det enkelte møtet varer i 2 timer og vi treffes 4 ganger. Samtalegruppen kan utvides til 5 møter hvis det viser seg å være behov for dette.

Deltaker i en samtalegruppe må være minimum 16 år. Deltakelse i en samtalegruppe forutsetter medlemskap i LPP Bergen. Er du ikke medlem kan du melde deg inn i LPP Bergen første kvelden.

Pr d.d. er medlemskontingenten kr.290 pr år., familiemedlemsskap er kr.420 pr år.

Hvis du finner ut at dette er noe du har behov for, eller du kjenner noen som kan ha behov for dette; ta kontakt med

lppbergen@lpp.no