Markering av Verdensdagen

Nasjonal Pårørendedag i Ålesund

Fredag 20. september inviteres det til markering av Nasjonal pårørendedag med foredrag og utstillere i bystyresalen. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 

MARKERING AV NASJONAL PÅRØRENDEDAG

Dato: Fredag 20. september
Sted: Bystyresalen Ålesund rådhus, 4. etg.

PROGRAM:

10.00-10.15: Velkommen og åpning av dagen ved varaordfører Tore Johan Øvstebø
10.15-10.30: Informasjon om den nasjonale Pårørendeveilederen v/Lisbeth Slyngstad
10.30-10.45: Presentasjon av kommunens Pårørendestrategi v/Siv Ulla
10.45-11.00: Pårørendekoordinator – en ny stilling i kommunen v/Merete Kløvning
11.00-11.30: Barn som pårørende v/Lisbeth Slyngstad og Merete Kløvning
11.30-12.15: PAUSE med enkel bevertning. Seniorkoret synger.
12.15-12.45: Presentasjon av LPP, Møteplassen og Pusterommet v/Eva Brit Langva og Arild Kvamme
12.45-13.00: Informasjon fra erfaringskonsulent rus v/Janne Aspehaug
13.00-13-15: Informasjon fra geriatriteamet: Pårørendeskole ved demenssykdom, avlastningsordning og samtalegrupper v/Anne Roald
13.15-13.45: PAUSE
13.45-14.15: «Sofasamtale»: dialog med tjenesteytere og pårørende, v/ Siv Ulla
14.15-14.30: Oppsummering og avrunding av dagen
9.30- 15.00: Stands/utstillere fra interesseorganisasjoner, frivillighet og ulike kommunale tilbud for pårørende

Arrangementet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, Mental Helse Ålesund, Pårørende Ålesund og omegn, LPP & MH, LHL og Gynkreftforeningen.

12. august er Møteplassen i Ålesund; temaet er tilknytningsforstyrrelser

Møteplassen i Ålesund er en arena for erfaringsutveksling, fag og kunnskap om psykisk helse og rus.

Neste møteplass: mandag 12. august (se kalenderen)

Tema: Tilknytningsforstyrrelser

Om foredragsholderene:

Inger-Mari Eidsvik er utdanna traumeterapeut IoPT. Ho har i mange år vore oppteken av årsaka til psykiske lidingar/diagnoser. Diagnoser beskriver berre symptom, sier ingen ting om årsaka. Kan samanbrotet mennesket opplever i krise handle om tilknytningsforstyrrelser? Om erfaringer tidlig i livet? Ei utrygg identitetsutvikling? Kan det vere slik at når vi opplever krise som voksen så aktiverer vi kjensler som vi ikkje har ord for? Kan kroppen og sinnet huske frå det førspråkelige stadiet? Er det vår sårbarheit?

Inger-Mari har sjølv erfaring frå psykiatrien. Ho trur at det er viktig at den enkelte forstår seg sjølv ut frå si historie. At ein er raus mot det barnet ein eingong var. Ho trur på forståelsen som metode og relasjonen som redskap. Ho trur ikkje på ein biomedisinsk psykiatri, men på ei humanistisk tilnærming til mennesker i krise.

Arild Kvamme hadde et godt liv frem til det utenkelige skjedde, han ble alvorlig psykisk syk. Det fulgte mange tunge år i psykiatrien før han gjennom god hjelp, selvutvikling og engasjement i brukerorganisasjonen Mental Helse ga han tilbake troen på seg selv og på livet. Arild arbeider i dag som erfaringskonsulent i Pårørende Ålesund og omegn, og gir videre av sine dyrkjøpte erfaringer.

«Vendepunktet for meg var da jeg forstod betydningen av tilknytning,» sier Arild.

 

Møteplassen er et samarbeid mellom Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Ålesund og omegn, Mental Helse Ålesund og Kirkens Bymisjon Møre.

 

Mer informasjon om arrangementet finner du her: https://www.facebook.com/events/407688879839942

 

Enkel bevertning; arrangementet er åpent for alle

Møteplassen Ålesund – Program høst 2018

Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold, der alle interesserte og de som er berørt av ulike helseutfordringer kan få mer informasjon om sine rettigheter, om tilgjengelig tjenestetilbud samt øke sin kunnskap om psykisk helse.

Kontaktpersoner: Arild Kvamme tlf 96229688 og Eva-Brit Langva tlf 48231644

Møteplassen Ålesund program – høst 2018

Årsmelding

Du kan lese hele årsmeldingen her:

2017 LPP Årsmelding

Invitasjon til faginnlegg om traume og traumeforståelse på Møteplassen – for erfaringsutveksling, fag og kunnskap.

Les mer her: Faginnlegg