Årsmelding

Du kan lese hele årsmeldingen her:

2017 LPP Årsmelding

Invitasjon til faginnlegg om traume og traumeforståelse på Møteplassen – for erfaringsutveksling, fag og kunnskap.

Les mer her: Faginnlegg

Program for Møteplassen våren 2018

Program for Møteplassen våren 2018

Møteplassen 8 januar klokken 19.00 på Skansen Aktivitet

Bare i Ålesund er tusenvis berørt ❤

De siste ukene har ikke vært like gode for alle, mange har blitt berørt av andres avhengighet på en negativ måte. Det er ikke lett å miste grepet for rus, og det er vanskelig å være pårørende til en som er rusavhengighet.

Avhengighet kan komme til uttrykk på andre måter, som spillavhengighet. Alt dette vil du få høre mer om på Møteplassen mandag 8 januar klokken 19.00 på Skansen Aktivitet.

Velkommen 😀

Ålesund er årets pårørendekommune! LPP gratulerer!

13. november delte helse- og omsorgsminister Bent Høie for første gang ut prisen for årets pårørendekommune.

Ålesund utmerket seg med et bredt og stort antall tilbud til pårørende i alle aldre og til ulike diagnoser. Samtidig har de forankret arbeidet med pårørende helt opp i rådmannens stab. Pårørendearbeidet i Ålesund kommune har også sine ildsjeler, men forankringen gjør at arbeidet er mer sikret og strukturert, sier jurymedlem og daglig leder av Pårørendesenteret, Unn Birkeland.

Du kan lese mer om årets pårørendekommune her.

LPP gratulerer Ålesund kommune og LPP Ålesund med den velfortjent prisen!

Bildet viser leder i LPP Ålesund, Eva-Brit Langva (t.v.) og erfaringskonsulent i Pårørendeprosjektet, Emthe Vollstad O’Neill.
Fotograf: Nils Erik Langva.