Invitasjon til informasjonskveld 17. oktober 2018 kl 1800-2000 Mestringshuset i Asker

Vi samarbeider med BET-seksjonen i Vestre Viken HF om informasjonskvelder i Asker

Se vedlagte invitasjon, og alle interesserte er velkommen

Med vennlig hilsen

LPP Asker styret og BET-seksjonen i Vestre Viken HFInvitasjon BET informasjon 17.10.2018

Rolf, Inger, Vibeke og Lisbeth