Innspill til statsbudsjettet for medisinfrie tilbud

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har sendt inn innspill til statsbudsjettet.

 

Innspill statsbudsjettet medisinfrie tilbud