Har du en god idé til et prosjekt som du ønsker å få realisert?

ExtraStiftelsen_logo_msDet kan søkes om støtte til tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

LPP er godkjent som søkerorganisasjon, noe som gjør at du kan få realisert dine gode løsninger. Vi prioriterer prosjekter rettet mot pårørende, og som fortrinnsvis er forankret i et av våre lokallag.

Den formelle prosessen fungerer i grove trekk slik:

1. Du tar kontakt med LPPs sekretariat for å bli registrert som søker
2. LPP legger deg inn som søker i ExtraStiftelsens systemer
3. Fra 1. april vil du få tilgang til søknadsskjemaet (og får tilsendt brukernavn og passord)
4. Du legger inn søknadsskjemaet direkte på ExtraStiftelsens nettsider selv
5. LPPs landsstyre gjennomgår søknadene og vedtar hvilke LPP stiller seg bak og støtter
6. LPPs sekretariat godkjenner søknadene og sender inn til ExtraStiftelsen
7. ExtraStiftelsen behandler søknadene.

Vår søknadsfrist er 30. april.

Jo bedre søknaden er, og jo mer gjennomarbeidet den er, jo større er muligheten for å få støtte. Så dette arbeidet bør startes så tidlig som mulig.