Gruppetilbud for ungdom (12-16 år) med psykisk syke foreldre

Gruppetilbud for ungdom (12- 16 år) med psykisk syke foreldre

logoOppvekstteamet i Drammen Kommune lanserer et gruppetilbud rettet mot ungdom mellom 12 og 16 år, med psykisk syke foreldrene.

Målet er det å øke kunnskapen om tematikken og bidra til utvikling av personlige strategier for å håndtere utfordringene. Samværet og erfaringsutveksling med jevnaldrende vil også bidra til økt mestringsfølelse og selvinnsikt.

For nærmere informasjon og praktisk opplysninger, se vedlegg:

Gruppetilbud for ungdom