Europeisk undersøkelse om pårørende

Universitetet i Leuven, Belgia, ruller i samarbeid med EUFAMI, ut en større europeisk undersøkelse om pårørende. Du er invitert til å delta!

Undersøkelsen tar for seg pårørendes behov. Den store styrken denne vil gi, er en dokumentert sammenligning mellom hvordan situasjonen er her i Norge, sammenlignet med de øvrige landene i Europa.

Men de trenger respondenter. Universitetet trenger 50 svar for å få et statistisk godt nok sammenligningsgrunnlag, og dermed ber de om hjelp. Universitetet ønsker seg gjerne også pårørende i ulike roller, så her kan alle pårørende svare, uavhengig av rolle.

Dette kan enten sendes oss elektronisk til lpp@lpp.no, eller pr. post, dersom det er enklere og ønskelig. Det sendes da i så fall til: LPP, Brugata 1, 0186 Oslo. Universitetet får så en samlet forsendelse fra LPP, når vi når 50 respondenter. På grunn av tidsfrister må vi også ha disse innen 20. oktober.

Undersøkelsen finner du her: EUFAMI Family Survey – Questionnaire FINAL Version – Norwegian