Erfaringskompetanse.no lanserer to publikasjoner innenfor alternativer til tvang

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (Erfaringskompetanse.no) utgir om kort tid to publikasjoner:

  • Alternativer til tvang I: Sett fra et bruker- og fagperspektiv
  • Alternativer til tvang II: Sett fra et fag- og forskningsperspektiv

Publikasjonene sammenstiller 60 informanter/brukere av helsetjenestene og deres forslag til alternativer til tvang – med hva forskningen sier. Flere av tiltakene som brukerne foreslår som alternativer til å bruke tvang får støtte i forsknings- og fagutviklingsarbeid. Forskerne oppsummerer og peker på kunnskapshull og behov for videre forskning.

Erfaringskompetanse.no ønsker velkommen til lanseringsseminar 10.februar klokken 19.00 på Litteraturhuset i Oslo .

Der kommer psykiater Richard Warner for å holde et åpningsforedrag under lanseringen. Sammen med sitt team har han bygd Mental Health Center of Boulder County i Canada. Han vil blant annet dele sine erfaringer fra hvordan alternative behandlingsalternativer innen akuttpsykiatri kan føre til mindre bruk av tvang og medikamentell behandling.

Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg med flere vil delta i panelet.

Link til informasjonsside hos Erfaringskompetanse.no