Dr. Dominic Fannon: – Medisin alene er ingen garanti for en bedre helse

Dr. Dominic Fannon mener medisin alene ikke er noen garanti for en bedre helse. Utdannelse, sosiale forhold, sosiale ferdigheter og generell trivsel er også viktig. – Det er vel og merke forskjell på opprettholdelse av, og oppretting av mental helse. Det er derfor også viktig å se forbi ren klinisk behandling når behandlingssuksess måles, sier Fannon.

Han mener at vi ikke kan gjøre en person frisk med behandling alene, men jobbe med personen slik at personen selv kan bli bedre. – Friskhet oppnås ikke av helsevesenet. Fagpersoner kan kun støtte personen på veien mot friskhet. Sosial og faglig utvikling er viktig for generell trivsel, og dermed også forebyggende, sier han.

Arbeidslivet er derfor også en viktig faktor som må inkluderes, i tillegg til familie og venner. Utfordringene er i stor grad like på arbeidsplassen som for enkeltindividet relatert til dets mentale helse. Hvordan involvere, inkludere, og utfordre for å oppnå videreutvikling og trivsel, spør Fannon.

– Tilpassing til enkeltindividet er viktig. Noen kan trolig aldri bli helt friske. I slike tilfeller bør man se på alternativer for å skape et meningsfullt liv for personen allikevel. Medisiner og psykologer vil ikke alltid være svaret. Hva pasienten behøver for å få et meningsfullt liv kan enkelte ganger være noe helt annet, avsluttet han.