«Demens i familien, hva gjør jeg?»

Det var i forbindelse med årets TV-aksjon «Ingen tid å miste» at Fagforbundet i Vestby sammen med TV-aksjonskomiteen i Vestby kommune inviterte til åpnet kveldsmøte om demens onsdag 9. oktober.

Møtet handlet om hva en gjør hvis en har demens i familien, informasjon om demens og kommunens tilbud. Det var ca. 50 fremmøtte denne onsdagskvelden, hvorav ca. 70-75 % var pårørende.

Ordfører John Ødbehr (H) åpnet møtet med å si at dette er et veldig vanskelig tema. Alle kan bli pårørende og det blir stadig flere eldre som får demens som igjen gir flere pårørende. Dette gir videre en utfordring for kommunene i landet. Han avsluttet med «-det er vanskelig, det er viktig og det er veldig godt å få pratet om det», før han ga ordet videre til foredragsholder Kirsti Solheim.

Solheim er psykiatrisk sykepleier, har veilederkompetanse, er livsstilscoach og fagbokforfatter. Hun har allsidig erfaring fra ulike deler av helsetjenesten, og har vært en mye brukt foreleser om demens og demensrelaterte emner de siste 20 årene. Hun var dyktig og en meget inspirerende formidler, som brukte både humor og innlevelse.

Hun informerte om hva demens er og hvor viktig det er å ha kunnskap om demens. Demens er en kronisk lidelse som ikke kan reverseres, men kun forsinkes ved tabletter. Det er en sykdom i hjernen, som fører til gradvis svekkelse av flere av hjernens funksjoner. Det finnes mange ulike demenssykdommer, men Alzheimer er den vanligste (ca. 60%)

Symptomer på demens er ofte uklare. Stress/distré, redusert hukommelse, endring i humør og lignende kommer gjerne først. Depresjon kan dukke opp som et tegn på demens, eller som en reaksjon av demens. Depresjon kan behandles, men ikke demens. Andre tegn kan være at en har problemer med å finne ordene/vanskelig å kommunisere. Dømmekraften reduseres og den som begynner å få demens forenkler gjerne hverdagen ved å for eksempel dropper sminke, en begynner med pulverkaffe i stede for trakterkaffe osv. Mister romforståelse, finner ikke fram i eget hjem. En blir redd og utvikler ofte en angstlidelse. Sykdommen er kronisk og forverres over tid. Demens er en dødelig sykdom.

Det er 71.000 personer over 65 år med demens i Norge. (20-25 % av befolkningen over 80 år). Dette er forventet å stige pga. etterkrigsgenerasjonen. Når det gjelder yngre personer er det store mørketall, men det en vet er at det er ca. 2-3 % yngre personer med demens. 60 % bor hjemme og 40 % på institusjon. (Tall fra 2009)

Vestby kommune har et dagsenter i kommunen for å hjelpe de som bor hjemme, og det arrangeres en samtalegruppe for pårørende med oppstart 15. oktober 2013 på Stenløkka bo og servicessenter, Son.