Oppføringer av Linda Kristiansen

Medlemsbrev Mai 2019

Vårt lokallag vokser stadig og vi ser at pårørende finner støtte, trøst og glede ved å være sammen med andre i lignende situasjoner. Du skal vite at vi er mange som kjenner på de samme utfordringer og bekymringer. Ordtaket «delt sorg er halv sorg, og delt glede er dobbelt glede» blir for mange tydeligere når […]

Informasjonsfilm om selvmordsforebygging

Selvmordsforebygging er viktig både på individ- og samfunnsnivå. LPP har i samarbeid med psykolog, forsker og spesialrådgiver på Akershus universitetssykehus HF, Johan Siqveland, utarbeidet en informasjonsfilm om selvmordsforebygging. I filmen går vi inn på kjente risikofaktorer, og hvor du kan henvende deg for å få hjelp dersom du oppdager at noen som står deg nær […]

Nytt fra LPP Bergen – av styreleder Christine Lingjærde

Nytt, men ikke så nytt. Vi forsetter målrettet og tålmodig med å forhandle med Helse Vest og Helse Bergen. I mars vil vi avholde 3. møte med dem, og vi har allerede oppnådd meget gode resultater. Foreløpig ønsker vi ikke å skrive så mye om prosessen, fordi vi ikke er helt ferdige. Så langt har […]

Pårørende Møteplass Harstad – Vår 2019

Lever du med noen i familien som strever psykisk og/eller har utfordringer med rusmidler? På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk for å utveksle erfaringer og kunnskap om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusutfordringer.   Pårørende Møteplass Harstad 2019 VÅR

Kontrollkommisjons-konferansen 2018 Referat

Pårørendes rettigheter Kontrollkommisjonskonferansen i Tromsø, november 2018 Den årlige konferansen for medlemmer i kontrollkommisjonen, ble i 2018 avholdt i november i Tromsø. På konferansen påpekte Helsedirektoratet at etterlevelsen av nærmeste pårørendes rettigheter i psykisk helsevern er mangelfull, spesielt rettigheter knytta til informasjonsutveksling. Ved manglende samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende samme rett som pasienten til informasjon om […]

Teieplikt – på godt og vondt

I 2018 starta Nordfjord Psykiatrisenter (NPS), Stryn kommune, Eid kommune og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP, eit samarbeid om «Møteplass – for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk innan psykisk helse/rus». Målet er å vidareutvikle og styrke behandling og omsorgstilboda til brukarar og pårørande innan dette fagområdet. Det vart etablert eit Møteplassteam som […]

Åpningstider i julen

Sekretariatet holder stengt i romjulen. Dersom noe haster kan mail sendes til asr@lpp.no, denne vil bli sporadisk lest igjennom julen. Rådgivningstelefonen er åpen 27-28 desember kl 10-15. De besvarer også mail som sendes til radgivningstelefonen@piosenteret.no.   Med ønsker om en god jul Imen, Anne-Sophie og Linda