Oppføringer av Linda Kristiansen

Informasjonsmøte om rettighetene til pårørende i psykisk helsevern og rus. Ved Hanne Skui, seniorrådgiver og advokat og Vårin Hellvik, advokat, fra avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet.

29. oktober kl 1630 – 1730. Sted: PIO-Pårørendesenteret i Oslo   Møtet vil gi informasjon om endringer i pårørendes rettigheter, og forhold knyttet til tvang og samtykkekompetanse. Det blir anledning til å stille spørsmål.   Helsedirektoratets brosjyrer er oppdaterte i forhold til lovendring vedr. samtykkekompetanse. Parorendes-rettigheter-en-oversikt-for-helsepersonell-i-den-psykiske-helsetjenesten-og-rustiltak-IS-2146.pdf Parorendes-rettigheter-informasjon-til-parorende-av-pasienter-med-psykiske-lidelser-og-rusmiddelproblemer-IS-2145.pdf   Under er en oppsummering gjort av LPP av innholdet […]

Førpremiere på filmen «Føniks»

I anledning Verdensdagen for psykisk helse arrangeres en eksklusiv førvisning av filmen Føniks. Dette skjer på Gimle kino 10.10 klokka 18.00.   Regissør Camilla Strøm Henriksen og familieterapeut Elisabeth Jølstad Hilde møtes til en varm samtale før filmen. Vi får høre fra to eksperter; En regissør som selv har opplevd hvordan det er å ha en syk […]

Facebookdonasjoner

Tusen takk for alle facebookdonasjoner!  Etter tips fra lokallagsleder i Ålesund søkte vi før sommeren Facebook om godkjenning som mottaker av bidrag via innsamlinger. Dette kom på plass og vi er blitt gledelig overrasket over givergleden vi har opplevd siden da. Donasjoner gis gjennom innsamlingsaksjoner som kan opprettes via vår facebookside. Dette er bidrag som […]

Konferanse: Patologisering og medikalisering av livet

Konferanse med Joanna Moncrieff, Tor-Johan Ekeland og Magnus Hald Oslo, Litteraturhuset 13. november kl. 17.00–21.00.  Gratis adgang. Ingen påmelding. Program 17.00: Velkommen 17.15–18.00: Patologisering av livet v/ Tor-Johan EkelandFor et par hundre år siden påtok datidens legevitenskap seg i humanitetens navn en stor oppgave: å få orden på «galskapen», utrede den, klassifisere den og kurere den. Det […]

Pårørende Møteplass

En gjensidig lærearena for pårørende og fagfolk. På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk innen psykisk helse eller rusomsorgen for å utveksle erfaringer om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Program og mer info her: Pårørende MøteplassTromsø Høst 2018

Seminar – Hva er psykose/schizofreni?

Undervisningsseminar 17. og 31 oktober. Sted: Brinchmangården i Bærum. Seminaret er gratis og åpent for alle. Arrangør: Forsknings- og utviklingsavd, Psykisk helse og rus, Vestre Viken og LPP Bærum Mer info: Seminar om schizofreni og psykoselidelser  

Møteplassen Ålesund – Program høst 2018

Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold, der alle interesserte og de som er berørt av ulike helseutfordringer kan få mer informasjon om sine rettigheter, om tilgjengelig tjenestetilbud samt øke sin kunnskap om psykisk helse. Kontaktpersoner: Arild Kvamme tlf 96229688 og Eva-Brit Langva tlf 48231644 Møteplassen Ålesund program – høst 2018

Pårørende Møteplass

En gjensidig lærearena for pårørende og fagfolk. På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk innen psykisk helse eller rusomsorgen for å utveksle erfaringer om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Andre yrkesgrupper, politikere inviteres. Les mer: Pårørende Møteplass Harstad Høst 2018