Oppføringer av Linda Kristiansen

Møteplass – for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk innan psykisk helse/rus – Nordfjordeid måndag 19. november.

Helse Førde og Landsforeningen for Pårørande innen Psykisk helse, LPP, Sogn og Fjordane inngjekk våren 2018 ein avtale om å starte opp «Møteplass».  Nordfjord Psykiatrisenter, Stryn kommune og Eid kommune har i samarbeid med LPP arrangert 2 møter tidlegare i haust og neste møte blir 19. november på Eid. På Møteplass møtast pårørande og fagfolk […]

Kjære medlem

Vi vil fra 2019 begynne å sende ut elektroniske nyhetsbrev til våre medlemmer. Dette skjer samtidig med at vårt medlemsblad PsykOppNytt går over til digital versjon og derfor kun vil kunne leses på nett. I denne sammenheng ser vi at vi ikke har registrert mailadresser på alle som har ønsket medlemsblad tidligere. Hvis du aldri […]

Markering av verdensdagen på Oslo Rådhus

Sekretariatet i LPP deltok i dag tidlig på markering av verdensdagen på Oslo rådhus. Tidligere styreleder i LPP Grimstad, Anna Margrethe Andersen, var også tilstede som ambassadør. Det var en flott markering med følgende program: Appell/velkomst Diktlesning ved Pia Tjelta Åpenhetsprisen 2018 – overrekkelse til Else Kåss Furuseth Faglig innlegg ved lege og leder for Studentenes […]

Verdensdagen for psykisk helse 2018 – LPP’s aktiviteter

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse – vi har alle en psykisk helse. I Norge markeres dagen i uke 39 til 42. Våre lokallag rundt om i landet markerer dagen på forskjellige måter og her er noe av det som […]

Invitasjon til kreativ workshop | kunstprosjekt | Making Sense Together

Vi ønsker å invitere til en uformell lansering av kunstprosjektet Making Sense Together, knyttet til filmen med samme navn. Kunstprosjektet handler om psykisk helse, og oppfordrer deg til å omsette erfaringene dine til kunstneriske uttrykk. Fredag 28. september 18:00-21:00 på Teknisk Museum vil kunstner og filmskaper Ellen Ugelstad, sammen med Eva Lotta Sandberg, tilrettelegge for […]

Informasjonsmøte om rettighetene til pårørende i psykisk helsevern og rus. Med seniorrådgiver og advokat Hanne Skui, og advokat Vårin Hellvik, avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet

29. oktober kl 1630 – 1730. Sted: PIO-Pårørendesenteret i Oslo   Møtet vil gi informasjon om endringer i pårørendes rettigheter, og forhold knyttet til tvang og samtykkekompetanse. Det blir anledning til å stille spørsmål.   Helsedirektoratets brosjyrer er oppdaterte etter lovendring vedr. samtykkekompetanse. Parorendes-rettigheter-en-oversikt-for-helsepersonell-i-den-psykiske-helsetjenesten-og-rustiltak-IS-2146.pdf Parorendes-rettigheter-informasjon-til-parorende-av-pasienter-med-psykiske-lidelser-og-rusmiddelproblemer-IS-2145.pdf   LPP oppsummerer som følger: Mangler pasienten samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett […]

Førpremiere på filmen «Føniks»

I anledning Verdensdagen for psykisk helse arrangeres en eksklusiv førvisning av filmen Føniks. Dette skjer på Gimle kino 10.10 klokka 18.00.   Regissør Camilla Strøm Henriksen og familieterapeut Elisabeth Jølstad Hilde møtes til en varm samtale før filmen. Vi får høre fra to eksperter; En regissør som selv har opplevd hvordan det er å ha en syk […]