Oppføringer av LPP Follo

JULEBORD 9. DESEMBER 2019 PÅ WALDEMARHØY

Kjære medlemmer. Det er med stor glede og julestemning vi inviterer til Julebord for LPP den 9. desember 2019 på Waldemarhøy i Ski. Invitasjon ligger vedlagt, håper å se mange av dere. Husk påmelding innen 5 desember 2019. Førjulshilsen fra Styret Julebord invitasjon 2019    

PÅRØRENDEKVELD ONSDAG 4. DESEMBER PÅ CAFE SJARM UTGÅR

Vi har dessverre fått beskjed om at vi ikke har muligheter for å være på Cafe Sjarm på ovennevnte dato. Derfor vil kvelden utgå, men ikke fortvil, vi sees likevel. Invitasjon til Julebord vil bli sendt ut innen kort tid, håper mange har mulighet til å delta. Hilsen Styret

Velkommen til informasjon og dialogmøte i regi av FFO

«Hvordan skal innbyggere med psykiske utfordringer få riktige tjenester i kommunen?» Den 19. november kl. 18:00 inviterer FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) i Akershus til informasjons og dialogmøte i Solheimsveien på Lørenskog. Foredragsholder / innleder er Oddvar Faltin, representant for Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus En del av tjenestene i kommunen er ikke definert som […]

29. Oktober forteller Julie Winge om det å være rusavhengig

Dette skjer på Å TA SEG FREM I LIVET på Folloklinikken.  Håper flere av dere har anledning til å komme da vi vet det for mange er en kombinasjon av rus og psykiske utfordringer som er hverdagen for de vi er pårørende til. Arrangementet er åpen for alle, det er gratis inngang og lett servering.  […]

AVLYST GRUNNET SYKDOM !!!!! Pårørendekveld på Cafe Sjarm – Onsdag 2. Oktober – 18:30 – 20:30

Vi ønsker hjertelig velkommen til pårørendekveld hos Cafe Sjarm i gågaten i Ski. Forrige måned hadde vi foredragsholder og livlige utvekslinger, veldig spennende. Denne onsdagen velger vi å sette av kvelden til sosial samling oss pårørende imellom. Det å bare være tilstede kan også være godt, her skal det være trygt og hyggelig å være, […]

Pårørendekveld Onsdag 3. April 2019 – Temamøte : Medisinfritt alternativ i psykisk helsevern

Medisinfritt alternativ i psykisk helsevern – Temamøte onsdag 3 April 2019 på Cafe Sjarm i Ski. (Gågaten – Idrettsveien 6) LPP Follo inviterer til Pårørendekveld med tema: Medisinfritt alternativ. Anders Wenneberg, seksjonsleder på Nedre Romerike seksjon døgn, kommer for å snakke om medisinfri behandling i psykisk helsevern. Medisinfritt tilbud kan også være for deg som […]

Årsmøte LPP Follo – 6 mars 2019 – kl. 18:30 – Cafe Sjarm i Ski

Velkommen til årsmøte. Se vedlagte filer for mer informasjon og papirer til årsmøtet. De første timen av kvelden settes av til årsmøte, etter dette fortsetter vi med sosial samling. Det blir servering av kringe, kaffe, te. Håper mange har anledning til å delta. Hilsen Styret innkalling 2-program årsmøte 2019 lpp follo Styrets beretning 2018 Lpp […]