Å TA SEG FREM I LIVET – HØST 2018

Vedlagt følger program for å ta seg frem i livet denne høsten.

Møt opp til nyttige kvelder, vel verdt å få med seg, se vedlegg for info og datoer.

Plakat høst 2018 å ta seg frem