6. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Hamarkonferansen logoer

6. nasjonale “Hamarkonferansen” gir en grundig og praksisrelatert gjennomgang av siste reviderte PHVL med forskrifter, og setter dette i et etisk perspektiv. Miljøterapi står i fokus. Samtidig peker konferansen på en del områder som er særlig viktig i psykisk helsehjelp for våre nye landsmenn, like viktig i kommunale team som i spesialist helsetjenesten. Bruker og pårørende perspektivet er tydelig representert og paralellsesjonene gir konferansen bredde.

Torsdag vil styreleder i LPP, Anne-Grethe Terjesen holde et foredrag sammen med Jan Magne Sørensen i Hvite Ørn om «Kan medisinfrie behandlingsenheter få ned tvangen i psykisk helsevern?»  og på onsdag vil nestleder i LPP, Atle Utkilen holde foredrag om «Pårørende involvert som ressurs» på paralellsesjon E: Vedtakets klinikk, juss og etikk. I tillegg vil LPP være representert med egen stand.

Konferansen arrangeres av Norsk psykiatrisk forening og Sykehuset Innlandet i faglig samarbeid med NPF, NSF, NBUPF, LPP og Rådet for psykisk helse og avholdes på Hamar den 20. og 21. november.

Det er fortsatt ledige plasser, påmelding på web: http://www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter/sider/tvangskonferansen-2013.aspx

Link til programmet